ZADZWOŃ DO MNIE

Transkrypcja (rejestracja / umiejscowienie) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

W obliczu rosnącej mobilności międzynarodowej coraz częściej pojawia się konieczność rejestracji zagranicznych aktów urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego. Proces ten, znany  jako  transkrypcja,  wymaga  nie  tylko  zrozumienia  przepisów  prawa,  ale  także profesjonalnego wsparcia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Tłumaczenia te mają kluczowe znaczenie w procesie transkrypcji. 

Znaczenie tłumaczenia przysięgłego w procesie transkrypcji 

Zgodnie z prawem, dokumenty wydawane w języku obcym przez instytucje zagraniczne muszą być przedłożone wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza  przysięgłego  wpisanego  na  listę  prowadzoną  przez  Ministra  Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły, mający oficjalne uprawnienia w Polsce, odgrywa zatem fundamentalną rolę w procesie legalizacji dokumentów zagranicznych. 

Kompleksowość tłumaczenia dokumentów urzędowych 

Dokumenty  wydawane  przez  zagraniczne  urzędy  stanu  cywilnego  często  zawierają różnorodne  elementy  graficzne,  takie  jak pieczęcie, stemple, adnotacje czy hologramy. Tłumacz  przysięgły  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  wiarygodne  odwzorowanie  tych elementów  w  tłumaczeniu,  uwzględniając  także  wszelkie  odręczne  wpisy  czy  skróty. Dokładność tłumaczenia jest kluczowa, ponieważ tłumaczenia te są podstawą do wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego. 

Procedura transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia 

Proces  transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia wymaga przedstawienia oryginalnego dokumentu wraz z tłumaczeniem przysięgłym do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce.  Tłumacz  przysięgły,  oprócz  samego  tłumaczenia,  musi  również  zapewnić jego poświadczenie, co zwiększa jego wiarygodność i prawną moc. 

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego 

Tłumacz przysięgły, wykonując tłumaczenie, bierze na  siebie  odpowiedzialność  za prawidłowe odwzorowanie danych zawartych w oryginalnym dokumencie. Obejmuje to nie tylko treść merytoryczną, ale także wszelkie elementy graficzne i format dokumentu. Błędy w tłumaczeniu mogą skutkować odrzuceniem dokumentu przez polski urząd stanu cywilnego. 

Wybór kwalifikowanego tłumacza przysięgłego 

Aby  uniknąć  problemów  z  transkrypcją  zagranicznego  aktu  urodzenia,  kluczowe  jest zwrócenie się do tłumacza przysięgłego, który uzyskał kwalifikacje w Polsce. Tłumacze uzyskujący uprawnienia poza granicami Polski mogą nie być uznawani przez polskie urzędy ze względu na różnice w krajowych systemach prawniczych. 

Michał Berbeka
Michał Berbeka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email