ZADZWOŃ DO MNIE

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły?

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym wymiana międzynarodowa – zarówno biznesowa, jak i osobista – jest na porządku dziennym, pojawia się coraz więcej sytuacji, w których niezbędna staje się profesjonalna pomoc tłumacza przysięgłego. 

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, kiedy dokładnie potrzebna jest jego pomoc i jakie dokumenty wymagają jego uwagi. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły i w jakich okolicznościach jego usługi są nie tylko pożądane, ale i niezbędne?

Ten artykuł ma na celu rozjaśnienie tych kwestii, wyjaśnienie roli tłumacza przysięgłego w różnych kontekstach prawnych i administracyjnych oraz przedstawienie konkretnych przykładów, w których jego usługi są niezastąpione. Od dokumentów sądowych, przez akty stanu cywilnego, po umowy handlowe – każda z tych sytuacji może wymagać specjalistycznej wiedzy i umiejętności tłumacza przysięgłego. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym zawodzie.  Artykuł ten szczegółowo wyjaśnia, jak tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego odgrywają istotną rolę w różnych sytuacjach prawnych i administracyjnych, podkreślając ich znaczenie w międzynarodowej komunikacji.

Tłumaczenie poświadczone czy tłumaczenie przysięgłe?

Choć potocznie utarł się termin “tłumaczenie przysięgłe”, gdy mamy na myśli tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, to nie takim pojęciem posługuje się ustawodawca w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tam ustawodawca posługuje się terminie „tłumaczenie poświadczone”. Choć oczywiście każdy zrozumie, co masz na myśli, posługując się tym pierwszym sformułowaniem, warto wiedzieć, że w języku prawniczym nie jest ono do końca poprawne.

Tłumaczenie poświadczone a tłumaczenie „zwykłe” – czym się od siebie różnią?

Tłumaczenie poświadczone (pot. tłumaczenie przysięgłe) jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez właściwy organ państwowy. Tłumacz przysięgły pieczętuje i podpisuje dokument, nadając mu oficjalny status prawny. Tłumaczenie standardowe nie ma takiej mocy prawnej i jest zwykle używane do celów nieformalnych/prywatnych.

Tłumaczenia poświadczone, w odróżnieniu od tych „zwykłych” są wymagane w przypadku dokumentów prawnych i urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, dyplomy, dokumenty sądowe, różnego rodzaju umowy i inne oficjalne dokumenty. Tłumaczenia standardowe natomiast stosowane są do mniej formalnych tekstów, takich jak np.: materiały marketingowe, literatura, czy strony internetowe.

Tłumacz przysięgły — uprawnienia

            Zgodnie z art. 13 ww. Ustawy, Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Tłumacz przysięgły — kiedy jego pomoc może być niezbędna?

Tłumacz przysięgły jest potrzebny w sytuacjach wymagających oficjalnego i prawnie uznawanego przekładu dokumentów. Obejmuje to sytuacje takie jak:

  • Sprawy sądowe — tłumaczenia dokumentów sądowych, aktów oskarżenia, wyroków, zeznań czy dowodów;
  • Dokumenty urzędowe — tłumaczenie dokumentów takich jak akty stanu cywilnego (np. akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa), dyplomy, świadectwa, zaświadczenia;
  • Transakcje nieruchomościami — tłumaczenie umów sprzedaży nieruchomości, aktów notarialnych;
  • Procesy imigracyjne — tłumaczenie dokumentów wymaganych do wniosków o wizę, pozwolenie na pobyt, obywatelstwo;
  • Sprawy biznesowe i korporacyjne — tłumaczenia dokumentacji korporacyjnej, sprawozdań finansowych, umów handlowych;
  • Sprawy ubezpieczeniowe i medyczne — tłumaczenia dokumentacji medycznej, polis ubezpieczeniowych.

Tłumacz przysięgły, dzięki swoim uprawnieniom, zapewnia, że tłumaczenie jest wiarygodne i akceptowalne przez urzędy oraz instytucje państwowe.

Tłumacz przysięgły a tłumaczenie ustne

W niektórych sytuacjach wymagane jest wsparcie tłumacza przysięgłego także przy tłumaczeniach ustnych. Na przykład, podczas zawierania małżeństwa z osobą nieznającą języka polskiego, niezbędna może okazać się obecność tłumacza przysięgłego, który pomoże w zrozumieniu i podpisaniu wszelkich oficjalnych dokumentów związanych z ceremonią. Analogicznie, gdy w transakcjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, jedna ze stron nie mówi po polsku, tłumacz przysięgły musi asystować przy odczytywaniu aktu notarialnego. Taka sytuacja może mieć miejsce także w sądzie, gdy przesłuchiwane są osoby nieznające języka polskiego. Wówczas tłumacz przysięgły jest obecny, aby zapewnić poprawność komunikacji. W takich przypadkach jego uprawnienia są potwierdzane przez sam podpis na dokumentach urzędowych, bez konieczności stosowania specjalnej pieczęci, jak to ma miejsce w przypadku dokumentów na piśmie.

Podsumowanie

Kim jest tłumacz przysięgły?Jak widać, tłumacz przysięgły to osoba, która tłumaczy dokumenty oficjalne. Niekiedy potrzebne w sprawach sądowych czy urzędowych. Z tego też względu nieocenioną pewność zlecającemu dałoby skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, który jest także prawnikiem. Dzięki swojemu wykształceniu prawniczemu potrafi on wówczas zrozumieć niekiedy skomplikowany język prawniczy i ustrzec się od pomyłek związanych z brakiem zrozumienia tłumaczonego dokumentu.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia poświadczonego (pot. tłumaczenia przysięgłego) — zapraszam do kontaktu!

Michał Berbeka
Michał Berbeka
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email